Přehraj.to - Reklama -
Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka (Robert Powell) i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš (Anthony Quinn) po přímluvách mistra Nikodéma (Laurence Olivier) a Josefa z Arimatie (James Mason) dovolí,...
Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část...
Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas (Christopher Plummer), který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem (Michael York) hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš (Robert Powell), aby se od...
První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa (Yorgo Voyagis) s mladou Marií (Olivia Husseyová). Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak...
- Reklama- Přehraj.to
- Reklama- Přehraj.to